Ispred Udruge malih dioničara DIAL zahvaljujemo se Vama i Vladi FBiH na produženju roka finansijske konsolidacije za Aluminij za dodatnih 24 mjeseca. Produženje ovog roka daje nam ponovo nadu i sigurnost da ćete Aluminij financijski konsolidirati, obnoviti proizvodnju i dovesti u pun kapacitet, te da će se izbjeći stečaj.

Svjedoci smo da je Aluminij prethodnih 14 mjeseci već bio u modelu finansijske konsolidacije, te ništa konkretno nije urađeno u tom periodu prije svega od strane Uprave i NO, te je Aluminij ugašen. U tom periodu upravljačka i nadzorna tijela Aluminija nisu uspjeli izraditi konkretan i validan projekt Plana restrukturiranja Aluminija i poslovanja po modelu financijske konsolidacije, te smo svi svjedoci bili da su upravo ta Tijela na svim nivoima opstruirali vašu Odluku, isključivo se orijentirajući na pronalazak strateškog partnera. 

Ne želimo biti ni mi, niti radnici a niti cijela javnost svjedoci da u budućem periodu ovu vašu novu Odluku promatramo samo kao kupovinu vremena da se ponovo u Aluminij uvede strateški partner, a da Vlada temeljem ove odluke ništa konkretno ne napravi.

S obzirom da ste kao Vlada donijeli Odluku o novom roku finansijske konsolidacije, sa tim ste preuzeli jasnu i konkretnu odgovornost za daljnju sudbinu i poslovanje Aluminija, kao vlasnik, te kao i Vlada te tražimo od vas i predlažemo, navodi se u pismu malih dioničara premijeru Fadilu Novaliću i Vladi FBiH, od kojih zahtjevaju:

- Da zaustavite sve aktivnosti Uprave i NO Aluminija u daljnjim postupcima vezanim za devastiranje (prodaja) imovine i otpuštanje radnika.        Da smijenite postojeću Upravu i NO, jer se na više desetina slučajeva u zadnjih godinu dana ta ista Uprava suprotstavila vama kao Vladi u provođenju Odluke o financijskoj konsolidaciji. Da izaberete novo rukovodstvo Upravu i NO, s akcentom da članovi uprave prije imenovanja od NO dobiju vašu suglasnost (svjedoci smo da zadnjih 18 mjeseci Vlada nije bila zadovoljna sa Upravom, a NO je nije mijenjao, iako je NO izabran suglasnosti same Vlade). Smatramo da ova Odluka o financijskoj konsolidaciji mora sadržavati i dati naglasak na aktivno uključenje Resornog ministarstva i same Vlade - navodi se u pismu.

Mali dioničari traže aktivno sudjelovanje resornog Ministarstva od izrade Projekta/Plana finansijskog konsolidiranja Društva, uključujući plan, praćenje i realizaciju. Da se u Odluci o finalnoj konsolidaciji definira iznos financijskih obaveza prema JP HZHB  koje će se pretvoriti u kapital Društva, te da Vlada osigura početni obrtni kapital za pokretanje prvenstveno Ljevaonice od 15 miliona maraka, ističe se u pismu koje je potpisao predsjednik Udruge DIAL, Zlatko Topić.