On je pitao šta je sa gradnjom izolatorija na Kliničkom centru Uninverziteta u Sarajevu, s obzirom na situaciju u svijetu sa smrtonosnim koronavirusom.

- Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 31. januara ove godine usvojila zaključke povodm pojave koronaviriusa i naložilo Ministarstvu zdravstva FBiH i Federalnom zavodu za javno zdravstvo da pipreme izolatorije, nabavku respiratorne opreme. Imajući u vidu potez prethodne Vlade FBiH koja je 2014. godine usvojila informaciju o mjerama protiv ebole u FBiH, gdje je bila planirano 280.000 KM za izolatorij na KCUS-u. Prema informacijama koje posjedujemo, taj izalotorij nikada nijes uspostavljen - rekao je Mašić i dodao:

- Na prostoru predviđenom za izolatorij napravljen je novi kabinet generalne direktorice KCUS-a. Postavljam pitanje resornom ministru i menadžmentu KCUS-a u šta je sa 280.000 KM, da li uopće postojne smještajni kapaciteti za izolatorij i ko je odgovoran što za pet godina, koliko je prošlo od izdvajanja sredstava, ništa nije poduzeto na njegovoj izgradnji- pitao je Mišić.