Od 114 prisutnih članova Nastavno-naučnog vijeća, 96 je bilo za smjenu.

Članovi Nastavno-naučnog vijeća za vršioca dužnosti dekana Medicinskog fakulteta izabrali su prof.dr. Mirsada Dorića sa Katedre za patologiju. 

Za njega je glasalo 107 članova NNV-a, od 113 prisutnih.