- Plaće su obračunate na puni iznos, na koji su plaćeni i doprinosi, ali je isplata s umanjenjem od 20 posto i to ostaje dug Aerodroma prema zaposlenima. Kada se finansijska situacija popravi, mi ćemo isplatiti ono što dugujemo - pojašnjava Mujačić.

MAT bilježi veliki pad u broju letova, a samim tim i pad prihoda.

- Mi nismo stavljeni niti u jedan "koronazakon", tako da nemamo pravo na subvencije plaće i doprinosa. Mi smo u januaru, februaru i prvoj polovini marta poslovali bolje nego prošle godine, imali smo oko 105 posto od plana, dakle više nego u prethodnoj godini. Onda smo prestali raditi dva i po mjeseca i nismo imali nikakvih prihoda jer je za nas osnovni prihod prijevoz putnika - objašnjava Mujačić.

S ponovnim otvaranjem MAT je krenuo ponovo sa 16 destinacija, ali se zbog novih mjera drugih država obim posla ponovo počeo smanjivati.

- Mi očekujemo da ćemo do kraja godine prevesti oko 227 hiljada putnika, a prošle godine smo imali 593 hiljade. To je u odnosu na prošlu godinu između 38 i 40 posto i tako se kreću i prihodi. Naša je procjena da ćemo na kraju godine imati gubitak nešto veći od 1,4 miliona KM - kaže direktora MAT-a.

Aerodrom u Tuzli nije otpuštao radnike i trenutno ima 189 zaposlenih.

- U zimskom redu letenja trebali bismo imati osam destinacija, odnosno dva do tri leta dnevno. Ranije smo imali šest ili sedam letova dnevno, odnosno 37 do 40 sedmično. Sada smo na 20-ak sedmično - zaključuje Mujačić.