- Imajući u vidu izuzetno težak položaj bosanskohercegovačkih prijevoznika u vrijeme pandemije COVID-19, te nemogućnost države da na vrijeme osigura neophodne vakcine za profesionalne vozače u međunarodnom cestovnom prijevozu, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je uz konsultacije sa članovima Udruženja u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu putnika i članovima Udruženja međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta VTKBiH, Ministarstvu komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine uputila inicijativu za nabavku vakcina i Covid-pasoša za vozače – navode u saopćenju.

Ističu da je 19. marta 2021. godine u Službenim novinama Bosne i Hercegovine, broj 17/21, objavljena Odluka o prijenosu novčanih sredstava deponovanih na posebnom računu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine na jedinstveni račun trezora.

- Radi se o sredstvima Nacionalnog komiteta koja su uplaćivali prijevoznici za finansiranje projekata u transportnom sektoru. Komora smatra da je transportni sektor od izuzetne važnosti za funkcionisanje privrede, da je istovremeno u značajnoj mjeri pogođen negativnim dejstvom pandemije koronavirusa, te da se dio predmetnih sredstava od Nacionalnog komiteta može i treba upotrijebiti za nabavku vakcina i izdavanje Covid-pasoša vozačima u međunarodnom transportu roba i putnika – kazali su također.

Ističu da Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine očekuje da će Ministarstvo podržati inicijativu i Vijeću ministara BiH predložiti donošenje odluke o upotrebi sredstava Nacionalnog komiteta za nabavku vakcina, čijom realizacijom bi se u što kraćem roku izvršila imunizacija vozača, te osigurao neometan protok ljudi i dobara.