Podignuta je optužnica protiv Mehmeda Dobrače (1964.) zbog ratnog zločina na području Rogatice i Goražda. Optuženi se u svojstvu dužnosnika organa sigurnosti 81. divizije Armije RBiH tereti za ratne zločine počinjene nad žrtvama srpske nacionalnosti 1995. godine.

Tereti se da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u BiH postupao protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava i odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti ratnih zarobljenika i civilnih osoba za vrijeme ratnog sukoba. Prema navodima optužnice, optužen je za mučenje, premlaćivanje i zlostavljanje zarobljenika i civila srpske nacionalnosti u prostorijama Vojno-istražnog zatvora, koji se nalazio u zgradi bivšeg ZOIL-a u Goraždu i drugim lokacijama, kojima su zlostavljanjem nanošene teške tjelesne i psihičke povrede, saopćilo je Tužilaštvo BiH.

U optužnici se navodi, da je optuženi bio prisutan, naredio i odobravao mučenje i nečovječno postupanje prema žrtvama srpske nacionalnosti, te podsticao pripadnike Armije RBiH na zlostavljanje zatočenika. Tereti se za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 173. KZ BiH i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. KZ BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, koji je optužnicu i potvrdio.