"Schrems II" je ključna presuda Evropskog suda pravde, u kojoj je u julu 2020. godine "Štit privatnosti", odnosno mehanizam prijenosa ličnih podataka evropljana u Ameriku, proglašen nezakonitim.

Iz Mete prijete da će se jednostavno potpuno povući iz Evrope ako više ne bude u mogućnosti da dijele podatke o evropskim korisnicima sa svojim američkim operacijama, aplikacijama i centrima podataka.