Pojasnila je da je riječ o 30 miliona KM za kapitalne investicije u općinama koje će Federacija dodijeliti po javnom pozivu.

 - Iz tih razloga Vlada je predložila izmjene Zakona o izvršenju budžeta po hitnoj proceduri, a radi se o manjoj izmjeni koja ne remeti ni likvidnost ni status Federacije u vezi sa zaduženjem - kazala je Milićević za Fenu. 

Dodala je da će time biti stvorene pretpostavke da na vrijeme budu pokrenute procedure i raspisan javni poziv, te izabrani projekti koje će Vlada FBiH finansirati. Istakla je da ovaj saziv Vlade FBiH nikad nije imao odluku o privremenom finansiranju već je uvijek bio usvojen budžet, kao što je bio slučaj i za 2021. godinu.

Milićević je podsjetila da su u 2020. prihodi Federacije bili manji za 12 posto, da je naplata indirektnih poreza bila manja za 13,8 posto, direktnih 4,8 posto, dok je pad kod doprinosa bio manji od jedan posto.

- U prvom kvartalu 2021. prihodi od indirektnih poreza bili su manji za 13 posto, što je i očekivano jer se privreda još nije oporavila na nivo od prvog kvartala prethodne godine - precizirala je Milićević.

Naglasila je da FBiH i pored toga u prvom kvartalu ove godine kao izvore prihoda nije imala zaduženje, osim za projekt jačanja bankarskog sektora i za vraćanje stare devizne štednje.   

- Naš budžet je stabilan i redovno izmirujemo obaveze, a najponosniji smo na izmirivanje obaveza prema socijalnim kategorijama - kazala je Milićević.

Potcrtala je da je u 2014. ukupan dug kojim upravlja Vlada FBiH iznosio 35 posto BDP-a, da je na kraju 2019. on iznosio 24 posto BDP-a, a na kraju 2020. zbog povećanih potreba i smanjenih prihoda je iznosio 27,93 posto BDP-a.

- Mi zagovaramo zaduženje u funkciji razvoja, a nikad u funkciji potrošnje - istakla je Milićević.