Zastupnici su i prije istupa Milićević zatražili povlačenje zakona jer je reagiralo Ekonomsko-socijalno vijeće za FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH.

- Smatram da nije trenutak da se raspravlja o ovim zakonima u trenutku kada nedostaje 40 zastupnika, a svi primaju plaće. Demantiram da nije bilo razmatranja zakona na sjednicama ESV. I prije upućivanja zakona u parlamentarnu proceduru o zakonu se govorilo na sjednicama Ekonomsko-socijalnog vijeća. I sve su procedure ispoštovane. Radili smo projekcije, mi kao Vlada smo potpuno ispoštovali procedure. Nije trenutak da o njima raspravlja 58 zastupnika i zato povlačim zakone - rekla je Milićević.

Zastupnici su kazali da sa ova dva zakona treba da se razmatra i najniža plaća u FBiH, naglasivši da je bilo rasprava na ESV, ali da zakoni nisu dobili podršku. Ukazali su da nemaju podatke kakve će efekte zakoni imati na radnike.