Razlog za špekulacije je to što je SDP u TK ranije imao običaj da tako nešto čini, ali su u vrijeme dok su bili opozicija najavili da ta praksa nije dobra i da će od nje odustati.

SDP-ov ministar obrazovanja i nauke Elvis Baraković kaže da u donesenim izmjenama nema ničega što bi bilo povod za smjenu direktora škola.

- Kada su u pitanju izmjene zakona vezane za izbor članova školskih odbora, samo smo neke odredbe, po naputku Ureda za zkonodavstvo, uskladili sa Zakonom o ministarskim i drugim imenovanjima. U samom procesu izbora sve ostaje isto i svi članovi se biraju na javnom konkursu kako je i do sada bilo - kaže ministar Baraković.

Školski odbori, koji imenuju direktore škola, u osnovnim školama broje pet članova, dva su predstavnici osnivača, dva zaposlenih i jedan roditelja. U nekim srednjim školama imamo isti ovaj model, a u nekima su tri predstavnika osnivača, a po jedan zaposlenih i roditelja.

- Ove izmjene su samo usklađivanje sa drugim zakonom. One ne predviđaju promjene strukture školskih odbora, niti smjene školskih odbora ni direktora. Ovim izmjenama i dopunama ne smjenjuju se školski odbori ni direktori - naglasio je Baraković.

Dodaje da su izmjene sublimacija onoga što su tražili sindikati, pojedini direktori i rješavanje dijela problema koji su nastali zbog COVID-19.

- Sada imamo opciju da se školska godina ranije završi, bez ispunjavanja 140 sati, ukoliko bude nekih ekstremnih sitaucija izazvnih pandemijom. Također, novim izmjenama privremni školski odbor može raditi samo 90 dana i nakon toga se mora izabrati stalni. Dakle mandat privremenog više se ne može produžavati - pojašanja Baraković.

Inače, konkurs za sve školske odbore u 88 osnovnih škola, raspisala je prethodna Vlada TK u oktobru, ali tada je kompletirano samo 16 školskih odbora, jer nije bilo dovoljno interesa kandidata. Na konkursu za srednje škole nije kompletiran niti jedan od 30 školskih odbora. Novi konkurs je u toku, a hoće li donijeti veći interes tek ćemo vidjeti.

Usvojene izmjene, između ostalog, omogućavaju da nastavnici i stručni saradnici mogu zadržati stečena viša stručna zvanja ukoliko nisu bili u mogućnosti, a zbog suspendovanja većine školskih aktivnosti u stanju pandemije, da ostvare rezultate potrebne za zadržavanje postojećeg ili stjecanje višeg stručnog zvanja. Pored toga, izmjenama i dopunama Zakona omogućit će se lakši prelazak nastavnika iz jedne u drugu osnovnu ili srednju školu, kada za to postoje opravdani razlozi.