- UNDP je odlučio je učestvovati u projektiranju i formiranju izolatorija, odnosno u konačnici i COVID-bolnice. Zbog toga sam kao ministar, ali i projektant, došao da vidim kakvi su uslovi za to. Sama zgrada je dobro projektovana, objekt nije gorio u ratu, te stoga nema problema konstrukcije. Nakon što se definitivno prilagode podovi, zidovi i instalacije, biće nabavljeni neophodni medicinski uređaji te objekt može biti stavljen u funkciju - izjavio je ministar Kapidžić.

Po njegovim riječima, u aktuelnoj situaciji, a dok se ne osposobi ovaj objekt, izbor Studentskih domova kao privremenog izolatorija je dobro rješenje. Tu bi trebali smještati pacijente sa blažom kliničkom slikom kao i osobe koje nisu u mogućnosti da se samoizoliraju u kućnim uvjetima, a u zavisnosti od razvoja situacije i pacijente srednje teškom kliničkom slikom.

Istakao je spremnost Vlade KS da izdvoji potrebna sredstva za kadrove i sve ostale neophodne resurse za oba ova objekta. Kao potvrdu navedenog na sutrašnjoj sjednici Vlade KS naći će se i Odluka za davanju saglasnosti na upošljavanje dodatnih 50 radnika u ovim objektima. Riječ je o 40 uposlenika medicinske i 10 uposlenika nemedicinske struke.

Ministar Kapidžić je rekao da je zbog svega gore navedenog prirodno da privremenim izolatorijem na Bjelavama upravlja Opća bolnica, jer će se sva oprema i zaposleni preseliti izolatorij u krugu Opće bolnice po završetku radova.

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović kazao je da se prostor bivše garnizone ambulante može osposobiti za potrebe COVID bolnice u narednih dva mjeseca, te da će se tu liječiti pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom.

Dodao je da je objekt u potpunosti adekvatan za te svrhe, posjeduje sve prilaze i neophodne instalacije, a raspolagaće sa više od 100 kreveta. Naglasio je da tim ljekara infektologa i anesteziologa Opće bolnice ima zadatak da intenzivno sarađuje sa UNDP-o tokom uspostave i opremanja budućeg trajnog izolatorija u KS - COVID bolnice.