Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS saopćeno je da su se, "s obzirom na epidemiološku situaciju u KS, te uzimajući u obzir činjenicu na otežane uvjete rada zdravstvenih ustanova u KS, odmah po okončanju online upisa djece u prvi razred osnovne škole, obratili Ministarstvu zdravstva KS i Javnoj ustanovi "Dom zdravlja" KS, od kojih su zatražili odgovor da li će sistematski pregledi djece moći biti obavljeni blagovremeno kako bi djeca nesmetano mogla krenuti u školu".

- S tim u vezi, obaviješteni smo danas da su u JU "Dom zdravlja" KS poduzete intenzivne aktivnosti koje će, uprkos manjku pedijatara, rezultirati realizacijom sistematskih pregleda djece do početka naredne školske godine. Stoga, pozivamo sve roditelje, čija djeca još uvijek nisu obavila sistematski pregled, da se čim prije jave u pripadajuću organizacionu jedinicu JU "Dom zdravlja" KS kako bi blagovremeno bio obavljen pregled djeteta - navodi se u saopćenu.