U vezi sa saopćenjem Ministarstva odbrane BiH koje se odnosi na zvanično obilježavanje lokacija OSBiH u skladu sa Pravilom službe OSBiH, želimo pojasniti činjenicu da je sistem odbrane BiH identificirao da obilježavanje više lokacija Oružanih snaga BiH nije izvršeno u skladu sa tačkama 74. i 75. Pravila službe Oružanih snaga BiH, saopćeno je danas iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane.

Kako navode iz Ministarstva, osim lokacije "Miloš Obilić" Pale, nisu adekvatno obilježeni ni objekat u kojem je smješten Zajednički štab OSBiH u ulici Bistrik broj 5 u Sarajevu i lokacija OSBiH u ulici Zelenih beretki broj 2 - objekat Doma oružanih snaga BiH i druge.

- S tim u vezi, nadležni u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH su naložili poduzimanje mjera i aktivnosti da se obilježja na svim lokacijama OSBiH, određenim Predsjedničkom odlukom o razmještaju i broju lokacija OSBiH, izvrše u skladu sa navedenim propisima - saopćeno je iz MOBiH-a.

Nezvanično, na spomenutim objektima nalaze se stare ploče, koje nisu zamijenjene u skladu sa ovim propisima.