VEZANI TEKST - Pramod Mittal izbjegava ročišta: Potvrđena optužnica za organizirani kriminal u lukavačkom GIKIL-u

Pored Mittala optuženi su Indijci Rajib Das, Parameš Batačarija, kao i državljani BiH Ivana Bunoza, Mate Pavković, Erna Mehmedović, Faik Buševac i Vehid Mešić. Svi oni su imali menadžerske funkcije u GIKIL-u ili su bili članovi Nadzornog odbora.

Optužnicom je obuhvaćen period od 2003. do 2019. godine u nekoliko segmenata, a to su neispunjavanje ugovornih obaveza stranog ulagača, firme GSHL, u iznosu od oko 45 miliona KM u GIKIL-u, kao i za nezakonito izvlačenje novca iz GIKIL-a na osnovu eksternih menadžerskih ugovora koje je navodno pružao GSHL društvu GIKIL, čime je protivpravno prisvojeno više od 21 milion KM. Pored toga, Mittal je pokušavao da GIKIL-ovom novcem naplati bankovnu garanciju u iznosu od 12,9 miliona dolara, koju je lično dao kompaniji Stemcor odnosno Moorgate.

Tužilac Ćazim Serhatlić

- Mittal je pokušao preko članova svog udruženja, a to su Ivana Bunoza, Mate Pavković i Erna Mehmedović, da uspostavi utjecaj u GIKIL-u i sebi osigura povrat 12,9 miliona dolara, njima je povećao primanja pa je svaki član Nadzornog odbora umjesto 1.000 KM primao 10.000 KM mjesečno, a tadašnji sekretar Erna Mehmedović je dobijala 6.000 KM mjesečno - rekao je danas tužilac Ćazim Serhatlić.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo sudu slijed događaja, a tužilac je pojasnio kako bi se sve moglo odvijati.

- Optužnica će putem međunarodne pravne pomoći biti dostavljena optuženima, a nakon toga će biti zakazano izjašnjenje o krivici. U optužnici smo tražili ukidanje kaucije od tri miliona KM, jer se Pramod Mittal, Rajib Das i Parameš Batačarija nisu javljali na pozive Tužilaštva na ispitivanje. Zbog toga smo nakon ukidanja kaucije, tražili određivanje pritvora, a ukoliko se oni ne jave na poziv suda za pritvor, onda bi uslijedila potjernica - naveo je Serhatlić.

On je dodao da su tri Indijca putem advokata dostavljali medicinsku dokumentaciju kojom su pravdali svoje izostanke, a vještaci medicinske struke utvrdili su da dostavljena dokumentacija nije razlog za izostanak.

- Prema njihovim adresama Mittal se nalazi u Londonu, Das u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a Batačarija je u Indiji. Ukoliko bude raspisana potjernica obaveza tih zemalja je da ih izruče - kaže Serhatlić.

Prema Serhatlićevim riječima Tužilaštvo TK će optužicu dokazivati sa 39 svjedoka, tri vještaka, pet stručnih svjedoka i više od 2.000 materijalnih dokaza.