Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem radnika na određeno vrijeme do godinu sastavila je listu pitanja, propisa i literature iz koje se polaže usmeni ispit za radna mjesta za koja je raspisan konkurs.

Tako se za radno mjesto NK radnik-građevinski treba znati kojim mašinama se radi ručno bušenje betona i asfalta na kolovozu, te da li NK radnik u toku zimske službe može biti raspoređen na poslove zimskog održavanja ulice.

Jedno od pitanja je i da li su prilikom rušenja objekata radnici dužni koristiti HTZ opremu, te koje poslove NK radnik-građevinski obavlja u sklopu sanacije saobraćajnica.

Osnovna plaća za ovo radno mjesto iznosi 623,70 KM uz 6 posto na plaću za uvjete rada.

Aplikanti za radno mjesto komunalni radnik treba da znaju šta se podrazumijeva pod pojmom komunalna čistoća, šta se podrazumijeva pod kućnim otpadom, kada se javne površine ne mogu prati, koje se sve vrste posuda koriste kao posude za otpatke, te koji organ određuje mjesto za postavljanje posuda i korpica za otpatke na javnim površinama.

A literatura za pripremu za usmeni ispit je Zakon o komunalnoj čistoći, te Zakon o komunalnim djelatnostima.

Osnovna plaća za ovo radno mjesto je 623,70 KM i 10 posto na plaću na uvjete rada, a rad je u tri smjene.

Za radno mjesto komunalni radnik na sortiranju otpada treba znati detaljno nabrojati opis poslova radnika na sortiranju otpada, te koje vrste posuda za razvrstavanje otpada se postavljaju u primarnoj reciklaži.

Zatim koje vrste posuda se koriste za odvojeno prikupljanje otpada, za koju vrstu otpada je namijenjena posuda sa žutim poklopcem, za šta su namijenjena reciklažna dvorišta i šta se podrazumijeva pod pojmom komunalna čistoća.

I za ovo radno mjesto predviđena je osnovna plaća u iznosu od 623,70 KM te 10 posto na uvjete rada.