Zatvaranje deponije Uborak jedina je prihvatljiva opcija za stanovništvo na sjeveru Mostara, ugroženo fekalijama i nesnošljivim smradom.

-Već danas je deponija trebala biti zatvorena, s obzirom na to da je istekao rok okolišnoj dozvoli- ističe Nijaz Hodžić, ispred Građanske inicijative "Jer nas se tiče".

Podsjetimo, Federalno ministarstvo okoliša i turizma odbacilo je zahtjev za ponovno izdavanje okolišne dozvole deponiji Uborak.

-Dozvola je izdata 17. septembra 2014. godine, što je na današnji dan ravnih pet godina. Danas gradonačelnik Ljubo Bešlić ponovo zakuhava, kaže dozvola vrijedi do 1. oktobra te da nema nijednog razloga da se smeće tu ne odlaže. On, odnosno JP Deponija sada ima mogućnost upravnog spora koji će se naravno otegnuti- ističe Hodžić.

Večeras je planiran novi vanredni sastanak građana, ističe Hodžić, zbog kako kaže izazivanja naroda od strane gradonačelnika.

- Kazao je kako politika stoji iza ovoga, da smo protiv izgradnje Koridoru 5C kao i da opet nemamo građevinskih dozvola, sve same gluposti. Mi nismo nikakva politika- ističe Hodžić, poručivši da ako gradonačelnik bude izlazio sa sličnim izjavama, uslijedit će ponovna blokada Uborka i neće nikad više ništa u nju ući jer nemaju dozvolu.

Sada su na redu inspekcijske službe FBiH, tvrdi Hodžić, oni trebaju da urade svoj posao, odnosno da zatvore deponiju. Da deponija radi ilegalno više puta su ukazivali.

Kako stoji u rješenju Federalnog ministarstva turizma i okoliša, Uprava JP Deponija d.o.o. Mostar, nije poštovala zakonom definirane i okolišnom dozvolom propisane mjere zaštite okoliša. Uprkos postojanju tehničkih uvjeta, na Deponiji se ne vrši selekcija sekundarnih sirovina iz miješanog komunalnog otpada, te se samoinicijativno otpad odlagao na plohu za koju nije izdata okolišna dozvola. Okolišnom dozvolom iz 2014. godine propisano je da na ovoj deponiji može odlagati samo kruti komunalni otpad, ali je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da su odlagane i druge vrste otpada.

Odluka o formiranju stručnog tima za pronalazak nove lokacije za deponiju je donesena, no iz Inicijative ističu još ni jedan sastanak nije održan. Rok za iznalaženje nove lokacije je 35 dana, s tim da je kako navode već prošlo deset, ali bez ikakvog pomaka.

Hodžić naglašava kako bi se na narednoj sjednici Federalnog parlamenta 24. septembra, trebalo naći pitanje deponije Uborak.

- Mi ćemo biti na toj raspravi, a dan ranije ćemo imati mirno protestno okupljanje ispred deponije Uborak- najavio je Hodžić.