- Kao javni gradski pravobranilac Vi ste po zakonu obavezni da poduzmete korake i poništite nelegalne i kriminalne pravne radnje koje su u prethodnom periodu poduzimane i koje su dovele do protivzakonitog knjiženja pomenutog lokaliteta na ime Hrvatskog narodnog kazališta - naveo je muftija u zahtjevu i dodao:

- Vaša je dužnost da osigurate poštovanje zakona i pravnih procedura i tako omogućite ravnopravan tretman svih zainteresiranih subjekata za taj lokalitet što uključuje Islamsku zajednicu u Mostaru koja decenijama trpi diskriminaciju u pogledu nerješavanja njenog zahtjeva u vezi s tim lokalitetom.