U trenutku kada većina rudnika u našoj zemlji bilježi gubitke, višemilionske iznose za neuplaćene poreze i doprinose, svijetao primjer je Rudnik uglja Gračanica u Gornjem Vakufu koji u posljednjih deset godina posluje uspješno, bez gubitaka i ne duguje niti jednu marku državi.

U povodu Dana rudara, 21. decembra, razgovarali smo sa prvim čovjekom Rudnika Gračanica Salihom Muftićem koji nevoljko razgovara sa novinarima. Kazao nam je na početku da više voli da za rudnik i menadžment govore rezultati. Rudnik uglja Gračanica je otvoren davne 1938. godine.

Sadašnja produktivnost je 1.600 tona po radniku

- U rudniku je trenutno 200 uposlenih. Prosječna plaća je najveća u rudarskom sektoru u Bosni i Hercegovini i mislim da nije dobro da je spominjem. Uz to ide topli obrok, regres... Naši ljudi s takvom lakoćom idu u penziju, bez bojazni jer znaju da su im svi doprinosi na vrijeme uplaćivani. U ovom momentu mi nemamo dugova prema državi i ovu godinu ćemo završiti sa pozitivnim rezultatima - kazao nam je Muftić.

Upitali smo šta je ključ uspjeha rudnika Gračanica.

- Prije svega, to vam je timski rad. Od uposlenika tražim da se prema državnom kapitalu odnose kao prema vlastitom domaćinstvu. To vam je ključ uspjeha. Uprava čini sve da naš radnik bude plaćen shodno rezultatima rada. Sadašnja produktivnost na površinskom kopu je 1.600 tona po radniku, što je poprilično dobro, dok je u drugim rudnicima to ispod i oko 1.000 tona. Ne govorim za jame jer to je poseban dio priče. Što se tiče planova za ovu godinu u smislu eksploatacije otkrivke i uglja i njihovog plasmana, sve smo to prije deset do 15 dana završili - ispričao nam je Muftić.

Dotakli smo se i termina "prestrukturiranja" rudnika.

- Pa vidite, mi unutar Elektroprivrede BiH na mjesečnom nivou imamo sastanke kada su u pitanju rezultati rada. Svakog mjeseca razmjenjujemo te podatke i pokušavamo da u sklopu tih mjera na nivou uprava Elektroprivrede i uprava rudnika, izbalansirati i postići što bolje rezultate. Ovo što preduzima Vlada FBiH u vezi s prestrukturiranjem rudnika je vrlo dobra stvar i mi ćemo je u punom kapacitetu ispoštovati. Cilj nam je da i ostali rudnici to ispoštuju i vjerujte mi takve su urgencije i od vlade i EPBiH da se u to mora ući i da iz toga moramo izaći i bolji i jači i prije svega solventniji - rekao nam je i dodao:

- Sigurno je da kvalitet prestrukturiranja može omogućiti da Bosna i Hercegovina i u narednom periodu ima izvozne potencijale. Sigurno je da se u ovom dijelu priče 80 posto energije u FBiH dobija iz termoelektrana, odnosno, fosilnih goriva. Cilj nam je da kroz naš rad očuvamo energetski sektor i mi kao rudnik Gračanica ćemo se truditi da u tom dijelu polučimo rezultate. Cilj nam je da i mladi ovdje vide perspektivu, a imamo u vidu i nova upošljavanja. Naime, u narednom periodu, uz podršku i drugih institucija, planiramo otvoriti na području Bugojna i Donjeg Vakufa zamjenski kapacitet, površinski kop Kotezi i uposliti jedan broj ljudi - rekao nam je Muftić.

Bez prestrukturiranja rudnika je ugrožen energetski sektor BiH

Upitali smo na kraju Muftića koja je poruka rudarima u povodu njihovog dana.

- Želim da čestitam rudarima Bosne i Hercegovine Dan rudara. Da im se životni standard povećava, da humanizacija rada bude na jednom zavidnom nivou. Da sve što žele, da im se u narednom periodu i ispuni, a prije svega to je siguran i kontinuiran, kako priliv finansijskih sredstava kroz lični dohodak, tako i kontinuirano podizanje procesa proizvodnje radi opstanka rudarskih segmenata koji su vrlo bitni za energetski sektor. Zašto ovo govorim? Zato što bez prestrukturiranja, bez određenih rezultata koji će polučiti to prestrukturiranje, ugrožen je sigurno energestki sektor Bosne i Hercegovine, a prije svega FBiH u kojoj egzistira ovih sedam rudnika u Koncernu Elektroprirede - rekao je Muftić.