Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete koji su navedeni u konkursu.

Selekcija i izbor kandidata sastoji se iz tri dijela:

- prvi dio selekcije kandidata realizuje MUP Srpske,
- drugi i treći dio selekcije kandidata vršit će se na Vojnoj akademiji u Beogradu. Selekcija će uključivati provjere znanja iz matematike i provjeru fizičkih sposobnosti kandidata, te psihološku i medicinsko-zdravstvenu procjenu.

Konačni izbor kandidata koji će biti upućeni na školovanje utvrđuje MUP RS-a.

Sve potrebne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na internet stranici Uprave za policijsku obuku (www.education.muprs.org), saopćio je MUP RS-a.