- Zavod za javno zdravstvo FBiH distribuira vakcine protiv sezonske gripe za potrebe zdravstvenih radnika jer su prepoznati kao važna ciljna grupa, a početkom naredne sedmice bit će distribuirane kantonalnim zavodima potom i drugim zdravstvenim ustanovama. Također, u nadležnosti kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, odnosno kantonalnih fondova zdravstvenog osiguranja, je vakcina protiv sezonske gripe za potrebe stanovništva - naglasio je za Fenu dr. Musa.

Kako je pojasnio, ovisno od sezone i spram potreba, nabavlja se 40.000 do 50.000 doza vakcina protiv sezonske gripe za potrebe stanovništva u Federaciji BiH. Vakcinu protiv sezonske gripe preporučuje se prvenstveno za rizičnu populaciju, prema medicinskim indikacijama posebno osobe starije od 65 godina, osobe sa hroničnim oboljenjima i različitim tipovima imunosupresije.

- Ove godine možemo očekivati aktivnost sezonske gripe, prije svega zbog toga što su javnozdravstvene mjere primjenjivanje za vrijeme pandemije COVID-19 relaksiranije, navikli smo da živimo sa prisustvom COVID - 19, a i dalje se provodi aktivan nadzor. Prema prvim testiranjima, kod nas još nije potvrđen nijedan slučaj sezonske gripe, ali u Evropi je već potvrđena gripa tipa A i B, dominantno podtip A (H3) - naglasio je.

Doktor Musa podsjeća da se, nadzor nad sezonskom gripom, vrši od 40. sedmice u tekućoj godini do 20. sedmice u narednoj godini. Tako su, kako je kazao, i ove godine započete aktivnosti univerzalnog nadzora koji se provodi u ambulantama porodične medicine, kao i sentinel nadzor nad teškim akutnim respiratornim infekcijama (među kojima je i sezonska gripa) i bolestima sličnim gripi. Sezonska gripa pojavljuje se početkom kalendarske godine u epidemijskom obliku, na vrhuncu je uobičajeno krajem januara, nakon čega slijedi trend pada.

- Karakteristično za nekoliko posljednjih godina je niska aktivnost gripe, prije svega zbog COVID - 19 i svih javno-zdravstvenih i društvenih mjera koje su poduzimane da bi se suzbilo širenja COVID - 19. Tako smo prošle godine detektirali manji broj slučajeva sezonske gripe, uglavnom podtip A (H3N2), a prije dvije godine nije ni bilo detektiranih slučajeva sezonske gripe - naglasio je dr. Musa.

Prema njegovim riječima, aktuelna je (mada manjeg interesovanja) i kontinuirana vakcinacija protiv COVID - 19 te je moguće istovremeno primiti vakcinu protiv obje bolesti.

Za trenutno epidemiološku situacija u vezi COVID - 19 kaže da je povoljna, ali da to nikako ne umanjuje potrebu za ličnim higijensko-epidemiološkim mjerama, naročito za rizičnu populaciju.

- Registrira se niski nivo prijenosa COVID - 19, mada se i manje testira na COVID - 19. Zapravo dosta se provode kućni testovi, brzi antigenski testovi. Brojke jesu podcijenjene, ali je evidentno da je i niži nivo prijenosa. Bilježi se pad aktivnosti dominantne podlinije BA.5 omikron soja virusa korona, ali je i dalje prijenos prisutan. I dalje bilježimo slučajeve zaraze virusom korona, ima i hospitaliziranih, a posljednje sedmice zabilježena su i dva smrtna slučaja od posljedica COVID - 19. Infekcije se i dalje dešavaju, a rizične grupe pozivamo da prime (buster) dodatnu dozu vakcine da bi tako obnovili zaštitu i bili sigurniji u ovoj sezoni, posebno ako se zna da je u jesen i zimu uvijek povećana aktivnost respiratornih infekcija. Uz COVID - 19, počinje i sezona gripe - naglasio je u izjavi za Fenu federalni epidemiolog Sanjin Musa.