Tog 27. maja 1992. godine, pripadnici srpskih agresorskih snaga, zločinci sa Borija su granatirali građane koji su u ulici Ferhadija, tadašnjoj Vase Miskina, čekali u redu za hljeb.

Ubijeno je 26, a ranjeno 108 građana.

Od zločinačke granate živote su tog dana izgubili:

Nedžad Abdija, Ismet Ašćerić, Ruždija Bektešević, Snježana Biloš, Predrag Bogdanović, Vladimir Bogunović, Vasva Čengić, Gordana Ćeklić, Mirsad Fazlagić, Emina Karamustafić, Mediha Omerović, Bahrija Pilav, Mila Ruždić, Mile Ružić, Abdulah Sarajlić, Sulejman Sarajlić, Hatidža Salić, Galib Sinotić, Sreten Stamenović, Srećko Šiklić, Božica Trajeri-Pataki, Vlatko Tanacković, Srećko Tanasković, Tamara Vejzagić-Kostić, Jusuf Vladović i Izudin Zukić.