Prethodno su jednoglasno podržali zaključak o otkazivanju 44. i 45. sjednice ovog zakonodavnog tijela, a koje su bile zakazane za 4. i 5. septembar.

Usaglašen je i dnevni red ove sjednice na kojem će biti objedinjene sve tačke dnevnih redova koje su bile predviđene za otkazane sjednice.

Kolegij je prihvatio i da se dnevni red ove sjednice Skupštine dopuni sa programima rada javnih ustanova iz oblasti zdravstva, navodi se u saopćenju.