Gradilište je obišao načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa saradnicima i izvođačem radova. Tom prilikom načelnik Efendić je kazao da je spomen-obilježje Krila slobode začajno za sve one koji su učestvovali u odbrani grada i države Bosne i Hercegovine u periodu odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine, te da će ono biti nalik na velika monumentalna spomen-obilježja, koja su građena nakon Drugog svjetskog rata i najveće spomen-obilježje, koje gradi Općina Novi Grad Sarajevo, uz finansijsku podršku Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

- U toku je izlijevanje temelja za spomenik. Radi se o jednom velikom monumentu raspona 25 metara i 16 metara visine. Ovo je zaista veliki arhitektonski složen objekat, djelo prof. Emira Salihagića. Ove godine 8. juna položen je kamen temeljac, izvođač radova krenuo je sa pripremnim zemljanim radovima. Utrošeno je dosta vremena na pronalazak rješenja i načina da se spomenik zaštiti, obzirom da će se nalaziti na vanjskom prostoru. Vrijednost ugovorenih radova je oko 460.000 KM. Nadamo se da će spomenik biti završen do sljedeće godine, 8. juna kada bude obilježavanje Dana odbrane Općine. On će promijeniti sam izgled platoa brda Žuč i predstavljat će mjesto koje će se sigurno posjećivati i biti jedan simbol odbrane Novog Grada i grada Sarajeva - kazao je načelnik Efendić.

Grandiozni spomenik u vidu stilizirane ptice kao simbola slobode, dio je Memorijalnog kompleksa Žuč. Općina Novi Grad posljednjih godina radi na tome kako bi sačuvala od zaborava ovu lokaciju i njen značaj u periodu 1992-1995. godine u nastojanju da ovaj prostor dobije jedan memorijal, gdje bi se na jedan dostojanstven način mogle obilježavati godišnjice odbrambeno-oslobodilačkih bitaka i da bi se sve ono što se dešavalo tokom proteklog rata moglo na ispravan način pamtiti i prenositi na generacije koje dolaze.

Bitke na Žuči tokom naše odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992-1995) predstavljaju niz slavnih pobjeda Armije RBiH u kojoj su svoje živote dali mnogi naši sugrađani. Kao mjesto trajnog pomena i sjećanja na te herojske bitke, Općina Novi Grad je na Žuči izgradila Dom oslobodilaca, ulaznu kapiju za Memorijalni kompleks na Golom Brdu, platou na kojem se od 2016. godine održava manifestacija obilježavanja 8. juna – Dana odbrane općine Novi Grad i bitke za brdo Žuč.

Tajib Delalić, pomoćnik načelnika Općine Novi Grad za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo ističe da se ove godine nastavljaju radovi na tom projektu.

- Mi smo u Općini Novi Grad pobornici da se napravi nešto grandiozno, da napravimo nešto što opisuje veličinu herojstva ljudi, koji su se borili za odbranu 1992-1995. godine. Ti ljudi koji su branili i odbranili Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu su ljudske gromade, pa i spomenik takav treba da bude, spomenik gromada, kao što su oni bili. Smatram da bi to trebalo biti jedno centralno spomen – obilježje za čitavu državu Bosnu i Hercegovinu, jedinstveno za ove prostore - rekao je Delalić.

U sklopu Memorijalnog kompleksa Žuč planirana je i izgradnja još jednog objekta u kojem će se nalaziti multimedijalne sale za prijem posjetilaca, za održavanje historijskih časova, ali i prostorije za muzejsku postavku brigada koje su se borile na ovom području, te drugi prateći sadržaji, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad.