Također, u formi nacrta naći će se i Zakon o imunitetu. Protiv ovih nacrta zakona su danas na kolegija NSRS-a bili zastupnici opozicije, a podržali su ih vladajući zastupnički klubovi.

- Imunitet bi dobili oni koji sprovode akte Narodne skupštine, a ne odnosi se na funkcionere i ne radi se o njihovoj zaštiti - kazao je danas predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić.

Što se tiče Nacrta zakona o referendumu, Stevandić je kazao da je novina u novom nacrtu da natpolovična većina izašlih građana odlučuje o refendumu, a ne kao do sada "upisanih u birački spisak".

- Ne radi se o stvarima ispod žita - kazao je danas Stevandić, a rekao je da ovaj zakon nije aktuelizovan zbog eventualne mogućnosti nekog novog referenduma u RS-u.