Policiju možete kontaktirati na sljedeće brojeve telefona:

PS Stari Grad - 033 283 105 i 033 441 913,

PS Centar - 033 283 205, 033 283 206,

PS Novo Sarajevo - 033 283 305, 033 616 723,

PS Dobrinja - 033 407 954, 033 407 955,

PS Novi Grad - 033 451 211, 033 450 050,

PS Rajlovac - 033 407 220,

PS Ilidža - 033 623 454, 033 234 261,

PS Trnovo - 033 439 096, 033 439 000,

PS Hadžići - 033 255 674, PS Ilijaš - 033 475 459,

PS Vogošća - 033 580 800, 033 580 803.

Sve prijave su anonimne, napomenuli su iz Vlade KS.