Vlada TK dala je saglasnost da se iznos za završetak svih radova poveća sa prvobitnih 591.000 KM na 676.000 KM.

- Novac koji je osiguran dovoljan je za završetak svih radova, dakle, da dođemo do ključa u ruke. Kompletan centar treba da se ogradi i krajem ove godine sve treba da bude završeno. Želimo staviti prostor da se urade zakonska rješenja, da se obuči kadar koji će raditi te bismo 2. aprila mogli zvanično otvoriti centar - kaže Meho Sadiković, predsjednik Udruženja roditelja djece i osoba sa autizmom (URDOSA).

URDOSA okuplja oko 50 porodica osoba s autizmom, ali prema informacijama koje imaju, broj osoba kojima će biti potrebne usluge ide i do 100.

- Do sada smo imali dobru saradnju s centrom u Zagrebu i naša je želja da osoblje Centra za autizam Tuzla, prije početka ode u Zagreb na obuku ili da nama dođu njihovi stručnjaci - navodi Sadiković.

Osnivač Centra za autizam koji je smješten u tuzlanskom naselju Bukinje bit će Tuzlanski kanton i štićenici s područja ovog kantona imali bi besplatne usluge, dok bi smještanje štićenika iz drugih kantona i RS-a zahtijevalo određene dogovore.

- Centar za autizam će imati mogućnost ranog otkrivanja kod djece do dvije i po godine, rad s njima, ali i rad s predškolskom i školskom djecom te odraslim ljudima koji nisu sposobni da se samostalno brinu za sebe. Dakle, sa svim uzrastima, od male djece do odraslih, radit će psihijatri i pedijatri, a omjer bi trebao biti jedan stručnjak na jednu osobu jer sve drugo nije rad s autističnim osobama, nego čuvanje - objašnjava Sadiković.

Centar će imati i internatski smještaj, a njega će, između ostalih, moći koristiti i odrasle osobe za koje se niko od članova porodice više ne može brinuti.