Ovu inicijativu podnio je zastupnik u Skupštini KS iz Kluba SDA Haris Zahiragić.  

- Zadužuje se Vlada KS da putem Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i mlade i Univerzitet u Sarajevu odmah i bez odlaganja izvrše zakonsku obavezu oslobađanja, odnosno povrata školarine za studente koji su postigli odgovarajući i propisani uspjeh - navodi se u Zahiragićevoj inicijativi.

Pod odgovarajućim uspjehom smatra se prosjek najmanje 8,0.

Ova inicijativa usvojena je jednoglasno.