U nastavku sjednice Zastupničkog doma se raspravljalo o Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. Većina zastupnika je mišljenja da je nacrt dobra osnova za donošenje prijedloga zakona i da se treba ići u kraću javnu raspravu jer smatraju da ljekari, kojih se tiče ovaj zakon, trebaju što prije riješiti svoj status.

Elzina Pirić, šef Kluba PDA, je ukazala na vezanost ovog zakona za Zakon o radu.

- Šta će se desiti sa odredbama Zakona o radu kada je riječ o reprezentativnosti. Da li jedan zakon poništava drugi? Opće je poznato da stvaranje strukovnih sindikata, cijepanje sindikalnih organizacija, je cilj svake vlasti da bi se lakše pregovaralo - rekla je Pirić naglasivši da treba ispoštovati javnu raspravu od 90 dana.

- Donosimo zakone preko koljena pa nas to za nekoliko mjeseci košta, ili padaju na Ustavnom sudu. Rok za raspravu ne treba biti manji od 90 dana, jer imamo i rudare, medicinske sestre, pa i parlamentarce, i oni će imati vjerovatno svoj sindikat jer su stalno na pauzi - rekla je Pirić.

Azra Hadžić-Bećirspahić šef Kluba SBB-a je rekla da podržavaju ovaj nacrt zakona.

- Dobili smo mišljenje nekoliko sindikata. Za to smo da rok održavanja javne rasprave bude 30 dana, zbog ljekara. Ne želimo da dođemo u situaciju da ostanemo bez njih - rekla je Hadžić-Bećirspahić.

Alma Kratina, predsjednica Kluba DF-GS, je u ime kluba izrazila podršku nacrtu zakona, i kazala da treba da ide u javnu raspravu kraću od 90 dana, ali je i apelovala na resornog federalnog ministra da se krene i u pravcu donošenja zakona o uvezivanju radnog staža.

Nakon javne rasprave usvojen je Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca sa zakjlučkom da može poslužiti kao osnova za donošenje zakona i da javna rasprava traje 60 dana.

Na sjednici zastupnici nisu prihvatili Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva za 2017. godinu.