U noći sa 13. na 14. juni 1992. godine, desio se jedan od najvećih ratnih zločina u Hercegovini, kojeg su srpske vojne i paravojne snage, potpomognute redovnim i rezervnim jedinicama Jugoslovenske armije, počinile nad 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Zalika, Bijelog Polja, Vrapčića i Carine.

Civili su odvođeni iz njihovih domova i atomskih skloništa. Do samog strijeljanja maltretirani su i mučeni u svlačionici sportskog kluba u Vrapčićima i u bivšoj Predionici. Grupa od 26 civila strijeljana je 13. juna 1992. godine na lokalitetu Sutina, a navečer, između 13. i 14. juna, kod gradske deponije Uborak ubijeno 88 ljudi. Nekoliko mjeseci kasnije na ove dvije lokacije otkrivene su prve dvije masovne grobnice tokom rata u Bosni i Hercegovini. ni do danas - bez obzira što postoje preživjeli svjedoci tih događaja i što se znaju imena počinilaca, odnosno izvršilaca i naredbodavaca tog zločina - još niko nije odgovarao.

Adnan Hasić, predsjednik Udruženja porodica stradalih na Uborku i Sutini, tada je bio tek dječak kada su mu na svirep način oduzeli oba roditelja.

- Svih ovih 27 godina teško je čekati pravdu. Stalno se pitamo kada ćemo i hoćemo li je dočekati. Sve ove godine upućujemo apele nadležnim tužilaštvima da rasvijetle i procesuiraju ovaj zločin, i nadam se adekvatno kazne izvršioce i naredbodavce prvog i najvećeg četničkog zločina u Hercegovini - govori Hasić.

Po pitanju rasvjetljavanja i procesuiranja četničkog zločina na Uborku i Sutini Tužilaštvo BiH nije uložilo krajnje napore, tvrdi Hasić, kako bi se kaznili zločinci i njihovi naredbodavci.

- Kako godine prolaze sve više sumnjam da se u pozadini krije neki politički dogovor, zbog kojeg ni nakon 27 godina niko nije odgovara za ova zločin - ističe on.

Miloševićevi planovi koje su u BiH realizovali Karadžić i Mladić presuđeni su u kako u Hagu tako i u BiH, dodaje, međutim potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se istinom i pravdom gradilo pomirenje i suživot kako u Mostaru tako i u cijeloj BiH.

- Volio bih da Grad Mostar u narednom periodu u spomen žrtvama Uborka i Sutine, ali i svim civilima žrtvama, u centru grada izgradi jedinstveno spomen obilježje. To prve mostarske žrtve zaslužuju, jer Uborak i Sutina su mostarska Srebrenica - poručio je.

Kao i svake od proteklih godina porodice ubijenih civila, i brojni sugrađani, okupiće se sutra na dvije mostarske adrese, Uborku i Sutini, kako bi položili cvijeće i otplakali za najmilijima.