Agencija za nadzor nad tržištem BiH u saradnji sa nadležnim inspekcijama entiteta i Brčko distrikta BiH provodi redovne aktivnosti nadzora na osnovu primljenih prigovora potrošača, obavještenja o nesigurnim proizvodima iz Evropske unije i regije, te informacija iz drugih izvora.

- U 2021. godini Agencija i inspekcijski organi entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine su realizovali proaktivni nadzor za 20 grupa proizvoda. Kao rezultat provedenih aktivnosti proaktivnog nadzora, sa tržišta je povučeno 28.619 komada nesigurnih proizvoda, od čega je uništeno 7.979 komada sa ozbiljnim rizikom za potrošače. Poslovni subjekti su, dobrovoljno ili po nalogu inspekcijskih organa, uskladili 722 komada proizvoda sa propisanim sigurnosnim zahtjevima. U okviru aktivnosti reaktivnog nadzora, sa tržišta je povučeno 2.803 komada nesigurnih proizvoda - kazali su nam Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Agencija u saradnji sa nadležnim inspekcijama provodi kontinuirano nadzor igračaka i proizvoda za djecu.

- Od ukupnog broja nesigurnih proizvoda (28.619) sa ozbiljnim rizikom za potrošače, povučenih sa tržišta Bosne i Hercegovine, 45 posto se odnosi na igračake i proizvoda za djecu. Analizom rezultata proaktivnog i reaktivnog nadzora nad tržištem iz 2021. godine, ustanovljeno je da najviše nesigurnih proizvoda sa ozbiljnim rizikom za potrošače vodi porijeklo iz Kine čak 72 posto – potvrdili su u Agenciji.

U Agenciji za nadzor nad tržištem BiH ističu da se kupcima mora vratiti novac nakon što Agencija procijeni da taj proizvod nije siguran za upotrebu i kažu da nisu imali žalbi od građana kada su vraćali te proizvode.