Posebna sjednica Narodne skupštine RS-a o Programu reformi okončana je večeras, nakon burnih gotovo osam sati zasjedanja, nakon niza brutalnih uvreda koje su međusobno razmjenivali članovi vladajućih stranaka i opozicije i na koncu nakon fizičkog obračuna kada je ministar MUP-a Dragan Lukač udario zastupnika Draška Sttanivukovića koji mu je prišao dok je bio za govornicom. 

Zatupnici su usvojili nekoliko zaključaka, koje su predložili klubovi vladajuće većine ( SNSD, DNS, SP, DEMOS, NDP i US). Glasanju nisu prisustvovali zastupnici SDS-a i PDP-a koji su ranije danas napustili skupštinsku salu.

Među usvojenim zaključcima je opredjeljenje da se o eventualnom članstvu u vojnim savezima građani RS-a izjasne na referendumu.

Zaključeno je i da se "prihvata opredjeljenje iz Programa reformi BiH da taj program ne prejudicira odluku o članstvu, to jest da se ne može unaprijed odlučivati o članstvu u NATO-u čime se prekida dosadašnji kontinuitet opredjeljenosti BiH za punopravno članstvo".

-Narodna skupština RS-a smatra da dokument Program reformi BiH ni po čemu nije raniji tekst Godišnji nacionalni program takozvani ANP, jer se tako ne zove i ne može poslužiti kao osnov za aktiviranje bilo kakvih procesa osim saradnje i partnerstva sa NATO-om. Odbacuje se bilo kakvo drugo tumačenje i tretiranje ovog dokumenta. Narodna skupština smatra da je Program reformi BiH u okvirima Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti RS – navodi se.

Nadalje, stoji da Program reformi BiH opredjeljuje saradnju sa NATO-om u domenu reformi i kao dokument ne određuje članstvo BiH u tom savezu.

-Odluka o eventualnom članstvu može se donijeti u skladu sa ustavnim sistemom BiH, u kome RS ima mehanizme da provede svoje stavove putem Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine, odnosno konačnom odlukom Narodne skupštine. U svakom eventualnom odlučivanju, predstavnici Srba iz RS moraju da uvaže stavove NSRS, i referendum naroda u RS, te da u procesu odlučivanja bez oklijevanja upotrebe mehanizme zaštite prava i interesa RS – stoji u zaključcima.

Dodaje se i da Narodna skupština RS-a, potvrđujući Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti od 18. oktobra 2017. godine, podsjeća na obavezu svih organa i institucija RS kao i svih predstavnika iz RS-a u institucijama Bosne i Hercegovine i međunarodnim organizacijama i forumima, na provođenje te rezolucije.

Zaključuje se da parlament RS-a podržava saradnju sa zemljama regiona u ekonomskim oblastima i od značaja za evropske integracije, kao i sa organizacijama i savezima u borbi protiv terorizma i drugih vidova međunarodnog kriminala.

- Skupština sugeriše organima i insitucijama BiH da ostvare saradnju sa drugim vojnim savezima na istim principima na kojima je ostvarena saradnja sa NATO savezom – istaknuto je u usvojenim zaključcima.