Prema ustaljenom načinu crkvene korespondencije, papa Franjo je, nakon što mu je vrhbosanski nadbiskup, navršivši 75 godina života 8. septembra 2020. predao "odreknuće od službe", odgovorio da kardinal Vinko Puljić nastavlja sa službom "donec aliter provideatur" - "dok se drukčije ne odluči".

Papin odgovor išao je redovnim putem preko Apostolske nuncijature u Sarajevu, kao i kardinalov podnesak odreknuća, piše Katolički tjednik.

- Nakon što sam prema propisu Zakonika kanonskoga prava, ponudio Papi svoju ostavku, šalio sam se da vidim tko će prije reagirati: dragi Bog ili Papa. Evo, Sveti Otac je prije reagirao i na tome mu zahvaljujem. Ja sam spreman za Crkvu raditi dok me služi zdravlje - rekao je kardinal Puljić.