Kako je prorektorica za nastavu i studentska pitanja UNSA prof. dr. Aida Hodžić kazala Feni preporuka je da se svi vidovi nastave, za koje je to moguće, mogu i dalje održavati online. Vijeća fakulteta i akademija odlučit će za koje će se to predmete nastava i ispiti odvijati u učionicama.

Profesorica Hodžić naglašava da je Senat na jučerašnjoj telefonskoj sjednici donio odluku i o produženju nastave u ljetnom semestru, za jednu sedmicu, tako da bi kraj nastave trebalo da bude 12. juna.

Taj period koristio bi se, kako je kazala, za nadoknadu nastave u učionici, dodatne konsultacije i pripremanje studenata za ispite. U tom smislu i završni ispiti u redovnom i popravnom roku, također bi bili pomjereni za jednu sedmicu.  

Nastavu koju nije bilo moguće održavati online, tokom prirodne nesreće izazvane pandemijom virusa korona, potrebno je nadoknaditi do 31. jula.

- Naravno, uz mogućnost parcijalnog polaganja završnih ispita u skladu sa zakonom, Statutom i pravilima studiranja. Fakulteti će dostaviti Univerzitetu rasporede nadoknade te nastave - kazala je.

Senat je odobrio i dodatni ispitni termin, u junsko-julskom popravnom ispitnom roku. Omogućene su (online ili u učionici) i odbrane završnih radova u svim ciklusima studija, uključujući i radne finalne verzije doktorskih disertacija.  

Bit će omogućeno i polaganje prijemnih ispita za brucoše, online ili u učionicama, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Zaključkom je definiran i pristup laboratorijskoj infrastrukturi, za izvođenje praktičnog dijela završnih radova na svim ciklusima studija.

- Imamo kandidate koji treba da urade eksperimentalne praktične dijelove završnih radova, bez obzira na ciklus. Moramo im osigurati pristup laboratorijima - naglasila je.

Omogućeno je da se, osim nadoknade nastave, i ispiti mogu održavati u učionici. U skladu s epidemiološkim mjerama, vijeća fakulteta će donositi odluku na koje će se to predmete odnositi. 

Objavljivanje konkursa za upis u novu studijsku godinu planiran je za 5. juni, po akademskom kalendaru. Konkurs je trenutno na Vladi KS koja daje suglasnost na plan upisa, a resorno kantonalno ministarstvo na tekst konkursa.

- Očekujemo suglasnost Vlade i Ministarstva. Sve je spremno za, prvi put na Univerzitetu u Sarajevu, online upis u prvu godinu studija prvog ciklusa, integriranog, drugog ciklusa, specijalističkog i stručnog studija - naglasila je prof. Hodžić.

Odlukom Senata, zbog pandemije virusa korona, redovna nastava na UNSA prekinuta je 12. marta. Univerzitet je prešao na online nastavu, gdje god je to bilo moguće realizirati. To su, manje više, sva predavanja i vježbe koje nisu laboratorijske, kliničke kao ni stručna praksa.

Univerzitet u Sarajevu ima oko 27.000 studenata na više od 500 studijskih programa, a sa njima radi oko 1.700 nastavnika i suradnika.