Danas će svjedočiti članovi Kadrovske komisije SDA, a među svjedocima je i član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, koji je član ove komisije, javlja N1.

Predmetom su obuhvaćeni i Safet Bibić, Senad i Nedžad Trako, Ramiz Karavdić, Esed Džananović i Asim Sarajlić, za protivzakonito posredovanje pri zapošljavanju u javnim preduzećima.

Oni se terete da su počinili sljedeća krivična djela: primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, krivično djelo protuzakonito posredovanje, zloupotreba položaja ili ovlasti, krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem i pomoć počinitelju nakon izvršenog krivičnog djela, te nedozvoljeno držanje oružja.

Kako se navodi u optužnici, Amir Zukić i Safet Bibić terete se da su u toku 2016. godine organizirali grupu kojoj su se pridružili Senad i Nedžad Trako te Ramiz Karavdić. Oni su kao članovi grupe pronalazili osobe koje su spremne da daju novac za zaposlenje u Elektroprivredu BiH, nakon čega je Amir Zukić koristeći svoj utjecaj preko Eseda Džananovića realizirao nezakonita zapošljavanja u ovo preduzeće.

Asim Sarajlić se tereti da je koristeći svoj položaj posredovao prilikom zapošljavanja, čime je počinio krivično djelo primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem.