Dr. Rojahna angažirala je odbrana optuženog premijera Federacije BiH Fadila Novalića, kojem se zajedno sa suspendovanim direktorom Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinom Solakom, direktorom firme Srebrena malina Fikretom Hodžićem, te zamjenicom premijera Jelkom Milićević, sudi za nabavku stotinu kineskih respiratora ACM 812 A za potrebe Federacije Bosne i Hercegovine.

Prije nego što je vještak ušao u sudnicu tužilac Mirza Hukeljić prigovorio je saslušanju dr. Rojahna u svojstvu vještaka, kazavši da "uopće nije jasno koje je on struke". Rekao je da iz njegove biografije proizilazi da je on doktor političkih nauka, a da iz naredbe Suda proizilazi da je radio finansijsko vještačenje.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća sutkinja Džemila Begović kazala je da je u naredbi sudije za prethodni postupak koji je izdao naredbu za vještačenje navedeno da se radi o vještaku, te će biti i saslušan u svojstvu vještaka. Huklejić je uzvratio da je "naredba donesena nezakonito", ali sutkinja nije dozvolila dalje prigovore u tom pravcu. I pred toga, Hukeljić je tokom nastavka glavnog pretresa i dalje odbijao svjedoka nazvati vještakom, titulirajući ga "istražiteljem" i slično. 

Dr. Rojahn je tokom predstavljanja Sudu kazao da je diplomirao pravo na Oxfordu. Magistrirao je međunarodne studije na Birmingham Univerzitetu, te doktorirao političke nauke na Univerzitetu Ludwig-Maximilians. Također posjeduje certifikat iz međunarodnog usklađivanja i borbe protiv korupcije od Instituta za pravo SAD-a u Washingtonu i završio je program poslovnog upravljanja za rukovodioce sigurnosti na Wharton Business School.

Posjeduje višegodišnje iskustvo u rukovođenju složenim i višenacionalnim istragama o pitanjima koja uključuju sumnje na prevare, ekonomsku špijunažu, mito i korupciju, te pranje novca, a radio je za neke od najeminentniih svjetskih firmi kao što su Deloitte, KPMG, PwC i druge eminentne kuće, te objavljivao radove i držao predavanja iz oblasti mita, korupcije, prevara i slično. 

Kako je naveo tokom svog svjedočenja od njega je traženo da razmotri četiri aspekta dokumentacije koju je prikupilo Tužilaštvo, a njemu dostavila odbrana optuženog. Tako je naredbom traženo da pregleda dokumentaciju koja se odnosi na ugovorne odnose i plaćanje, te utvrdi da li je dokumentacija konzistentna, odnosno da li je bilo nekih odstupanja, koliki je profit ostvaren za vrijeme ovih transakcija, kao i da istraži dvije kompanije iz Kine, odnosno proizvođača respiratora ACM 812 A i posredničke firme, koja vrši njihovu prodaju. 

Kazao je da mu je dostavljen ugovor između FUCZ-a i Srebrene maline, na bosanskom i engleskom jeziku, izjava o izmjeni kupoprodajnog ugovora između firmi BTL Medical Montenegro i Srebrene maline, izjava BTL Medicala kao odgovor Tužilaštvu BiH, sporazum o posredovanju između Srebrene maline i BTL Medicala, ugovor između kineske kompanije i BTL-a na kineskom, kao i prevod na engleski jezik, fakture i instrukcije za plaćanje, swift izvodi, ugovor firme Fly Bosnia i Srebrene maline, faktura firme DTS Šped, potvrde o plaćanjima predračuna i računa, te analitičke kartice za Srebrenu malinu. 

Kako je kazao vještak, nakon što je pregledao svu dokumentaciju, nije u njoj našao nikakva odstupanja. 

- Brojevi na isplatama odgovaraju brojevima na ugovorima - kazao je vještak. 

Odgovarajući na pitanja braniteljice Vasvije Vidović o cijenama po kojima su se mogli nabaviti respiratori u martu i aprilu 2020. godine, vještak je kazao da je "bilo jako teško utvrditi kako su se stvari odvijale tada".

- Iz raznih javnih izvještaja saznao sam da su se cijene znatno povećale. Nisam mogao utvrditi koliko su reapiratori ACM 812 A koštali prije pojave COVID-19, ali koliko sam shvatio prije pandemije koštali su nekoliko hiljada dolara, da bi kasnije dostigli peterocifrenu sumu. Cijena se tada kretala oko 52.000 KM, da bi se dva mjeseca kasnije ponovo mogli naći za 18.000 eura - kazao je vještak.

Dodao je da je njegovo tumačenje da u junu, kada su već cijene pale, i dalje su bile veće nego prije pojave COVID-19. 

- U normalnim okolnostima nemamo tako velika odstupanja. Cijene su u tom peridu bile 30.000 ili 40.000 dolara. Vrlo je teško reći koja bi to bila prava cijena za ovu vrstu uređaja u tom periodu - kazao je. 

Kada je u pitanju marža Srebrene maline kazao je da je na osnovu dokumenata koje je dobio utvrdio da je profit ove firme bio oko sedam posto, uz ogradu da tada nije bila plaćena provizija firmi BTL Medical Montenegro za koju je postojao ugovor. 

Upitan da li je ovo uobičajena marža, kazao je da bi se "prvi put složio s tužiocem te kazao da on nije baš stručan za to", ali da je njegov utisak da je to mala provizija za medicinske uređaje "kada pogledamo kako su cijene tada eksplodirale". 

Govoreći o kineskim firmama od kojih su nabavljeni respiratori, vještak je kazao da je za proizvođača utvrdio da se radi o velikoj državnoj firmi, koja je u 2019. godini poslovala sa 250 miliona eura sredstava i profitom od oko 26 miliona eura.

- Znači, rade velike poslove. To je državno preduzeće, čiji kapital drže javne institucije. Bave se raznim proizvodima- kazao je.

Upitan da li se respiratori ACM 812 A nalaze u okvirima registrovane djelatnosti ove kompanije, vještak je kazao da po kineskom zakonu samo kompanije koje su registrovane za nešto mogu se time i baviti, "inače će trpiti velike posljedice, odnosno bit će krivično gonjene". Kazao je i da ova firma posjeduje pet različitih certifikata za svoje proizvode. 

Naveo je da za ovu firmu nije našao nikakve negativne reference u registrima kompanija u Kini, te da je našao četiri spora, od kojih su dva sa bivšim radnicima, a jedan za ugovor.

- Nijedan spor nije bio za mito ili korupciju. Za ovoliku firmu to je ništa - kazao je.

Kada je u pitanju firma koja je trgovala, kazao je da je ona dosta manja, da je registrovana 2018. godine, da je imala dozvolu za trgovinu, te da se ni ona ne nalazi u registrima sumnjivih firmi.

Na pitanje je li mogao utvrditi porijeklo novca kojim su plaćeni respiratori, kazao je da "kako je shvatio govorimo o javnom novcu". 

Kazo je i da je pitanje o pranju novca za njega bio "najizazovniji dio".

- Ja to jednostavno ne razumijem. Pranje novca je predikatno krivično djelo. Ovdje ne razumijem u kojem trenutku je izvršeno predikatno djelo. Koji dio novca je trebalo oprati, možda nešto nisam dobro razumio, ali ovo mi je baš teško shvatiti - kazao je vještak. 

Odgovarajući na pitanja tužioca Mirze Hukeljića, svjedok je kazao da obično ne radi za državu, nego za klijenta.

Upitan je li dosad imao priliku iznositi nalaz pred sudom, kazao je da nije direktno, ali da je pripremao materijale koji su predočavani sudu, ali ne od njega lično. 

Tužilac se osvrnuo na navod svjedoka da je prvi put bio u ulozi kada "nije imao slobodne uzde", nego analizira dokaze koje mu je neko drugi dostavio, te pitao vještaka da li je osjetio potrebu da dođe do nekih drugih materijala, na što je svjedok kazao: "Ne, zbog načina na koj je predstavljen moj zadatak". 

Na pitanje tužioca da li bi eventualno došao do drugačijih zaključaka da je imao na raspolaganju neke druge materijale, svjedok je kazao da je to "filozofsko pitanje da li nešto postoji". 

Tužilac je svjedoka pitao zbog čega je spomenuo viber prepisku i na koji način je ona mogla utjecati, na što je on odgovorio da je njegov zadatak bio da da mišljenje na osnovu dokumenta koje je dobio, a da viber prepiska nije bila njen sastavni dio. 

Tužilac je tada pitao "šta ako kaže da iz viber prepiske proizilazi prethodni dogovor da se novac uplati, a da se zatim po osnovu ugovora o posredovanju dio tog novca vrati", na što je žustro reagirala odbrana kazavši da tužilac iznosi krive navode i krivo interpretira sadržaj dokaza. Advokatica Vasvija vidović kazala je  da tužilac nema pravo da svjedoku vještaku predočava hipotetičko pitanje, a da on nema pred sobom dokument koji tužilac spominje.

- Tužilac iznosi neistine. Na prošlom ročištu je njegov kolega tužilac Pašić kazao da ne postoje podaci da je novac na bilo koji način transferiran iz Kine u BiH - kazala je advokatica Fikreta Hodžića Mirna Avdibegović. 

Tužilac je svjedoka pitao i o njegovom neposjedovanju medicinskih kvalifikacija kako bi se mogao izjasniti o namjeni respiratora, na što je svjedok kazao da nema i da bi odbio da se izjasni da je to od njega traženo. Pojasnio je da u nalazu govori o konfiguracijama respiratora jer to utiče na cijenu.

- Pokušao sam da utvrdim kakav je to utjecaj imalo na trošak, ali ne govorim o medicinskim aspektima - kazao je vještak. 

Odgovarajući na pitanja o praćenju tokova novca, vještak je kazao da "nije pratio protok novca, nego papire".

- Da bih pratio tok novca morao bih imati pristup bankovnim nalozima. Ja sam to i naveo - kazao je. 

Tužilac je pitao vještaka i da li je ikada direktno kontaktirao proizvođača ili posredničku firmu, na što je on kazao da ne može definitivno odgovoriti dok ne provjeri svoj email. 

Tužilac je kazao i da kada svjedok govori o registrima sumnjivih firmi, u nalazu nema izvor, odnosno gdje se ti registri nalaze, na što je vještak kazao da je u nalazu naveo da je za to naručio vanjsko istraživanje, odnosno da je te podatke za njega pribavio vanjski provajder, firma China checkup iz Australije. rekao je i da se u normalnim okolnostima ne dostavlja izvorna dokumentacija u nalazu, već se samo na nju poziva, te da bi za eventualno njeno dostavljanje morao provjeriti uvjete ugovora koje ima sa vanjskim provajderom. 

VEZANI TEKST - Advokat Vila: Tužilac Hukeljić potvrdio da mu nije nuđen novac da izostavi Novalića iz optužnice

Sutkinju Džemilu Begović zanimalo je za koga je najviše ova firma proizvodila respiratore, s obzirom da je svjedok kazao da sama gotovo uopće nije radila za izvoz.

- Da li je to možda bilo za vojsku u Kini? - pitala je sutkinja, na što je svjedok kazao da "misli da bi to imalo smisla barem što se tiče mobilne konfiguracije", ali da nagađa, jer nije uspio naći te podatke.

Suđenje će biti nastavljeno 11. maja, za kada je planirano da sa izvođenjem svojih dokaza započne odbrana drugooptuženog Fahrudina Solaka.