Na sjednici se odlučivalo o izdavanju licenci klubovima Druge lige Federacije BiH grupa Sjever, Centar, Zapad i Jug koji su aplicirali za učešće u takmičenju Prve lige FBiH za takmičarsku sezonu 2023/2024.

U skladu sa prednje navedenim, donesene su sljedeće odluke:

Licencu za učešće u takmičenju Prve lige Federacije BiH za takmičarsku sezonu 2023/2024 dobili su:

FK Klis Buturović polje i FK Gornji Rahić

Licencu za učešće u takmičenju Prve lige Federacije BiH za takmičarsku sezonu 2022/2023 nisu dobili:

NK Bosna Visoko, NK Čelik Zenica i NK Iskra Bugojno.

FK Famos Hrasnica i NK Vitez podnijeli su aplikaciju za licenciranje, ali isti nisu dostavili dokumentaciju te je prvostepena Komisija za licenciranje klubova donijela odluku o odbijanju izdavanja licence.

U skladu sa odredbama pravilnika o licenciranju klubova FSFBiH, klubovi imaju pravo uložiti žalbu Drugostepenoj komisiji za licenciranje klubova FSBiH u roku od  osam dana od dana dostavljanja odluka Prvostepene komisije za licenciranje klubova FSFBiH.