Među ostalim tačkama Koha Ditore navodi da će Srpska pravoslavna crkva imati poseban status, dok će Mitrovica biti zajednička ekonomska zona. Prema ovom dokumentu je predviđeno i da budu primijenjeni svi do sada postignuti sporazumi, a da konačni dogovor bude postignut do februara 2022. godine.

Kako navodi ovaj list, redakcija je dobila dokument za koji se kaže da je "non-paper" koji su pripremile Njemačka i Francuska, kao zajedničku inicijativu ove dvije zemlje za nastavak dijaloga i njegovo zaključivanje konačnim sporazumom. Agron Bajrami, glavni i odgovorni urednik lista Koha Ditore, objavio je dokument i na svom Twitter profilu.

Autentičnost ovog dokumenta list Koha Ditore nije mogao da potvrdi, ali u tekstu navode da su im neke diplomate sa kojima su razgovarali potvrdile da su tačke pomenute u dokumentu manje-više u skladu sa onim o čemu se razgovara u dijalogu.

U dokumentu se također spominju načini na koje bi se regulisali međudržavni odnosi između Kosova i Srbije. Oni bi "poštovali nezavisnost jedni drugih u svojim unutrašnjim i vanjskim poslovima".