Vlada FBiH je na današnjoj sjednici, održanoj u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o sudskoj policiji u Federaciji BiH kojim se uređuje organizacija, upravljanje i rukovođenje. Zatim, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost, kontrola rada, odbor sudske policije i druga pitanja od značaja za njenu organizaciju i rad.

Kako je navedeno u obrazloženju, važeći Zakon o sudskoj policiji umnogome nije aktuelan, ne odgovara njenoj funkciji i ne predstavlja odgovarajući pravni okvir na osnovu kojeg bi Sudska policija mogla obavljati svoju ustavnu ulogu.

Osnovni razlog za donošenje zakona je nužnost da se na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i uloga Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i predsjednika Vrhovnog suda FBiH, koji je odgovoran za upravljanje Sudskom policijom. Ovim zakonom detaljno se propisuju status, poslovi i ovlaštenja Sudske policije.

Federalna vlada danas je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Predloženim zakonskim tekstom otklanjaju se postojeće smetnje u radu inspekcijskih organa i pokreće postupak harmonizacije rješenja iz oblasti prekršaja u FBiH s važećim propisima o prekršajima na nivou BiH i RS-a.

Izmjenama je uveden i novi institut zamjene novčane kazne u kaznu zatvora, te kao nova tačka maloljetnički ukor kao odgojna mjera. Obrazloženo je da je praksa pokazala da izbor ponuđenih odgojnih mjera nije adekvatan za primjenu u konkretnim okolnostima, pa je uvođenje ove mjere bilo neophodno.

Izmjenama i dopunama precizirane su i odredbe o zastarijevanju izvršenja novčane kazne i troškova postupka.