Ovu odluku donijelo je Vijeće ministara BiH 10. septembra.

- Stranci koji ispunjavaju uslove za ulazak u BiH propisane Zakonom o strancima, mogu ući u BiH uz predočenje negativnog PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prijelaz BiH – navedeno je u odluci Vijeća ministara.

U Odluci je također navedeno da bez negativnog testa na koronavirus u BiH mogu ući državljani Crne Gore, Hrvatske i Srbije kada u BiH ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja, zatim posada i kabinsko osoblje aviona čije je krajnje odredište BiH, vozači i suvozači teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u cestovnom saobraćaju uz uslov da njihov boravak u BiH ne traje duže od 12 sati, te posada teretnih vozova i brodova u međunarodnom saobraćaju, kao ni diplomatsko-konzularno osoblje, službe i timovi civilne zaštite kada je njihov ulazak u BiH hitan i neodložan, pripadnici vojnih snaga država članica Sjevernoatlanskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir i pripadnici Štaba NATO-a i EUFOR-a u BiH.

Također, test ne moraju imati ni čelnici država i vlada čiji je dolazak i odlazak iz BiH najavljen Graničoj policiji, kao ni stranci kojima je tranzit preko teritorija BiH radi povratka u zemlju boravka bez zadržavanja na teritoriji BiH.