VEZANI TEKST - Detalji iz sudnice: Čavkini dokazi metar iz Binga, dužina aviona, fotografije sa svadbe...

Ročište Mehmedagiću o opozivu mjere zabrane i određivanju jednomjesečnog pritvora održano je u petak 10. septembra. 

Tužilac Oleg Čavka na ročištu, kao dokaze za određivanje mjere pritvora, iznio je podatak da je Mehmedagić putovao zajedno u avionu sa Asimom Sarajlićem, da je boravio u isto vrijeme s njim u zgradi Sarajevskog aerodroma, te da su bili zajedno na jednoj svadbi u Sarajevu. 

Sud BiH je utvrdio da mjere zabrane izrečene 16. jula nisu prekršene, te da je osumnjičeni Mehmedagić obavezan ih upotpunosti poštivati. 

Na ročištu u petak 10. septembra, Mehmedagićev advokat Nermin Mulalić je istakao da Tužilaštvo BiH nije iznijelo niti jedan relevantan dokaz da je njegov branjenik prekršio mjere zabrane izrečene 16. jula, ističući da kontakt ne znači to što su Mehmedagić i Sarajlić bili u isto vrijeme na aerodromu.

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo 14. jula uhapsili su Mehmedagića, postupajući po zahtjevu Tužilaštva BiH koje vodi istragu u kojoj se osumnjičeni direktor OSA-e tereti za krivična djela zloupotrebe položaja ili ovlasti, krivotvorenja isprave i pranja novca u sklopu predmeta "Diploma". Sud BiH je 16. jula odbio Čavkin prijedlog da se Mehmedagiću odredi jednomjesečni pritvor, a na što se Tužilaštvo BiH žalilo, te je 26. jula odbijena i žalba.

MJERE ZABRANE

Mehmedagiću su 16. jula izrečene mjere zabrane i to zabrana sastajanja sa određenim osobama na način da mu se zabranjuje međusobno kontaktiranje na bilo koji način sa drugim osumnjičenim osobama. Također mu je zabranjeno kontaktiranje sa svjedocima Tužilaštva Bosne i Hercegovine u predmetu protiv njega, uključujući i približavanje na udaljenosti od 50 metara, te svaki kontakt i razgovor o predmetu sa bilo kojom osobom osim sa braniocima.

Osumnjičeni Osman Mehmedagić u cilju redovnog obavljanja funkcije na kojoj se nalazi izuzetno može komunicirati sa svjedocima Tužilaštva Bosne i Hercegovine i drugim osobama na udaljenosti i manjoj od 50 metara, ali mu se zabranjuje da sa tim osobama razgovara o ovom predmetu. O svakom takvom kontaktu dužan je prethodno obavijestiti postupajućeg tužioca.