Naime, delegati su izglasali da se ovaj Prijedlog danas razmatra po skraćenom postupku, a kojim se ispravlja nepravda prema borcima.