Na inicijativu Udruženja za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković danas je Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo nacrt odluke kojom se 1. februar 1462. godine utvrđuje kao tačan datum osnivanja grada Sarajeva.

Nacrt odluke donesen je kao rezultat istraživanja naučno utemeljenih i historijskih činjenica na kojem su zajednički radili profesor emeritus Enes Pelidija te zaposlenici Historijskog arhiva grada Sarajeva, Instituta za historiju i Orijentalnog instituta pri Univerzitetu u Sarajevu, Gazi Husrev-begove biblioteke i svi učesnici Međunarodne naučne konferencije "Isa-beg Ishaković" koja je održana u februaru ove godine.

- Veliko nam je zadovoljstvo da su vijećnici Gradskog vijeća, zajedno sa gradonačelnikom Grada Sarajeva, Abdulahom Skakom i uposlenicima Gradske uprave prepoznali kvalitet i važnost navedenog projekata i na osnovu istih podnijeli i usvojili incijativu za utvrđivanje datuma nastanka Grada Sarajeva, istakli su iz Udruženja Isa-beg Ishaković te se zahvalili svima koji su dali doprinos u afirmaciji ove incijative.

- Nadamo se da ćemo zajedno i u budućnosti nastaviti raditi na sličnim projektima revitalizacije i promociji hiljadugodišnje tradicije i kulturne baštine naše domovine Bosne i Hercegovine - dodali su iz Udruženja.

Istraživanje je obuhvatilo političke, ekonomske, socijalne i vjerske okolnosti nastanka Grada Sarajeva, a na bazi činjenica potvrđeno je da grad Sarajevo posjeduje kontinuitet punih 557 godina kako u nazivu tako i u razvoju urbane sredine, poštujući i njegujući sve različitosti kultura, nacija i vjera.

Udruženje za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković osnovano je 2016. godine sa primarnom misijom revitalizacije lika i djela osnivača grada Sarajeva, Isa-bega Ishakovića. Uz razvijanje osjećaja ljubavi prema Bosni Hercegovini i zaštiti njenog tradicionalnog duhovnog i kulturnog bića, glavni ciljevi Udruženja su osnaživanje tekovina i pružanje podrške u zaštiti kulturne baštine Bosne i Hercegovine te promovisanje prirodnog, kulturnog i historijskog naslijeđa Isa-beg Ishakovića i Bosne i Hercegovine.