Uvažena je žalba RU Kreka na sudsko rješenje doneseno u postupku koji je pokrenula Sindikalna organizacija rudnika, saopćila je Uprava RU Kreka.

Kako se navodi u saopćenju Kreke, rješenjem Kantonalnog suda ponovo su na snazi Odluka o prekidu rada za radnike RU Kreka od 30. jula 2021. i Odluka od 12. augusta 2021. godine o utvrđivanju liste radnika rudnika koji se upućuju na prekid rada.

Podsjećamo, odluka o prekidu rada znači da radnici idu kući, a za vrijeme dok ne rade primat će 60 posto osnovne plaće koja ima je isplaćena u posljednja tri mjeseca.

- Odluka o prekidu rada i spisku uposlenika koji idu na čekanje su važeće i na snazi su sve dok sud drugačije ne odluči jer je rješenje prvostepenog suda poništeno - rekao je za Faktor direktor RU Kreka Husein Trumić.

Kada je u pitanju spisak ljudi koji će ići na prekid rada, Trumić kaže da će biti sačinjen od radnika koji trenutno nisu potrebni za neometan proces rada i poslovanja.

- Taj spisak je fleksibilan. Evo već pet dana mi nemamo proizvodnju na Površinskom kopu Dubrave. Broj radnika koji će ići na prekid rada ovisit će od potreba tehnološkog procesa i proizvodnje - pojašnjava Trumić.

U obrazloženju presude Kantonalnog suda se navodi da je Općinski sud Tuzla pri donošenju rješenja propustio utvrditi legitimitet Sindikalne organizacije RU Kreka za pokretanje postupka pred sudom, odnosno podnošenje prijedloga za utvrđivanje mjere osiguranja u ime zaposlenika na koje se navedene odluke odnose.

Ovim su, kako se navodi iz uprave Rudnika, potvrđeni stavovi RU Kreka da Sindikalna organizacija u pravilu izlazi iz nadležnosti i djelokruga svoga rada te organizujući nedozvoljene štrajkove i proteste, opstruirajući procese reorganizacije RU Kreka u dosta slučajeva uzima ulogu advokata, menadžera, ministara, premijera i političara.

- Nažalost, nezakonitim potezima Sindikata, šteta RU Kreka je već pričinjena, a negativne posljedice svi uposlenici ovog rudnika već trpe. Rješenjem Kantonalnog suda Tuzla predmet se vraća Općinskom sudu Tuzla na ponovni postupak u kojem će, imajući u vidu primjedbe iznesene u vezi sa legitimitetom Sindikalne organizacije RU Kreka, donijeti novu Odluku zasnovanu na zakonu, odgovarajućim činjenicama i pravnim razlozima - kaže se u saopćenju Uprave.

Pozivamo uposlenike RU Kreka, navode u saopćenju, da ukoliko smatraju da su im prava iz radnog odnosa uskraćena, ista potraže na sudu bez posredovanja Sindikalne organizacije, a Sindikalnu organizaciju pozivamo da finansijski podrži tužbe radnika, kaže se u saopćenju RU Kreka.