Na području općine Ilidža postavljena su kućišta za stacionarni radar na dvije lokacije: rakrsnica Butmirska cesta-Hrasnička cesta i Ilirska (kod stretanja za SIGM-u), pravac Hrasnica-Ilidža, te rakrsnica Butmirska cesta-Hrasnička cesta i Butmirska cesta (kod stretanja za Butmir), pravac Ilidža-Butmir.

Ograničenje brzine na navedenim dionicama je 60 kilometara na sat.

Postavljena je dodatna vertikalna saobraćajna signalizacija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova će izvršiti postavljanje kamera, saopćeno je iz Općine Ilidža.