- Zakon o finansiranju institucija BiH ( stav 5. člana 11.) dopušta Vijeću ministara BiH da finansira rashode koji nisu bili predviđeni prethodnim budžetom tokom perioda privremenog finansiranja. Ne postoji prepreka da Vijeće ministara odobri potrebna sredstva ni u smislu relevantih propisa niti u smislu raspoloživih sredstava. Nadalje, Zakon predviđa da se sredstva raspoređuju u skladu sa članom 17. o budžetskim rezervama, koji se odnosi na proceduru, ali ne i na druge aspekte raspodjele - naveli su iz OHR-a.