Na današnjem dnevnom redu pred zastupnicima će se naći Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva KS za 2019. godinu.

Na dnevnom redu današnje online Sjednice Skupštine KS je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, Prijedlog odluke o davanju naziva novoj ulici na području općine Centar, Prijedlozi odluka o imenovanju dva zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, Izvještaj o poslovanju JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. za 2018. godinu i Srednjoročni plan i program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva na području KS za period od četiri godine.

Zastupnici će razmatrati i izvještaje o poslovanju za 2018. godinu preduzeća Rad, Sarajevogas, Toplane-Sarajevo, Park, Pokop, Vodovod i kanalizacija te Tržnice-pijace.

Na dnevnom redu će biti i Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Veterinarska stanica za 2018. godinu, Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2019. godini, Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2019. godinu, te Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period septembar 2019. godine-februar 2020. godine.

Na sjednici će se raspravljati i o izvještajima o poslovanju sedam kantonalnih javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite za 2019. godinu, i to: Gerontološkog centra, Terapijske zajednice Kampus Sarajevo, Porodičnog savjetovališta, Doma za djecu bez roditeljskog staranja, Kantonalnog centra za socijalni rad, Odgojnog centra Kantona Sarajevo i Doma za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba.

Članovi Kolegija su se usaglasili da dnevni red dopune i s tačkama: Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo za 2019. godinu, Informacija o utrošku sredstava za projekt Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate - po inicijativi zastupnice Smiljane Viteškić, Informacija vezana za Direkciju za robne rezerve Kantona Sarajevo – po inicijativi zastupnika Zvonka Marića, Informaciju o potpisivanju ugovora između JP ZOI'84 i privatne firme Domoart o iznajmljivanju restorana Beneton na Bjelašnici - po inicijativi zastupnika Mahira Devića, Informacija o uplati sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo web portalu Sarajevska sehara.ba – po inicijativi zastupnice Jasmine Bišćević-Tokić te na Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.