Uz podršku Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC, Univerzitet u Sarajevu će upis kandidata vršiti putem Informacionog sistema eUNSA.

Prijava kandidata na konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija, kao i na konkurs za upis u prvu godinu stručnog studija provodit će se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba).

Sistem online upisa na Univerzitet u Sarajevu kreiran je u skladu sa najnovijim trendovima i dostignućima informacionih tehnologija, kome se pristupa putem bilo kojeg uređaja konektovanog na internet. Sistem obezbjeđuje najviše standarde integriteta i sigurnosti podataka koje obrađuje.

Sistem pokriva cijeli proces, od pretraživanja fakulteta/akademije prema željenim kriterijima, preko prijava odabranih fakulteta/akademije, te uvida u rezultate po fakultetima/akademijama, pa do ostvarenja prava upisa na fakultet/akademiju.

Kandidatima omogućava brz i direktan uvid u lične podatke, ocjene te posebna postignuća važna za upis ostvarena tokom srednjeg obrazovanja, daje detaljnu kalkulaciju bodova za svaki prijavljeni fakultet/akademiju prema uslovima koje propisuju fakulteti/akademije, kao i uvid u položaj koji zauzimaju na rang listi jednog fakulteta/akademije, a u skladu sa odabranim prioritetima i brojem ostvarenih bodova.

- Drage učenice i učenici, ne propustite priliku da izaberete svoj karijerni put na oko 300 studijskih programa koji se izvode na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu.  Pregled programa možete pogledati na: http://registar.unsa.ba, a pripremljen je i interaktivni vodič koji je dostupan na: http://upis.unsa.ba/ - saopćeno je iz Univerziteta u Sarajevu.