Općina Centar upraviteljima subvencionira troškove nužnih popravaka oštećenja na objektima kolektivnog stanovanja.  Načelnik Nedžad Ajnadžić  potpisao je osam ugovora sa predstavnicima šest upravitelja zgrada na području općine Centar: Jobing, OKI, Hetig, Fidges, Hidromontaža i Sarajevostan. Ukupna vrijednosti ugovora je 38.128 maraka, sredstva su izdvojena iz općinskog budžeta, a namijenjena su za sanaciju dijela krovnih konstrukcija na nekoliko stambenih objekata, postavljanje hidroizolacije u podrumskim prostorijama, sanaciju dijela betonske staze, te popravku ruševnog balkona koji predstavlja opasnost za stanare i prolaznike. 

- Ono što je najvažnije je da su ovo aktivnosti koje se realizuju u interesu građana. Predlažem predstavnicima upravitelja zgrada kolektivnog stanovanja da njihov budući pravac djelovanja bude ka sticanju certifikata za utopljavanje objekata kolektivnog stanovanja s ciljem povećanja energetske efikasnosti. Općina Centar će ubrzo pokrenuti projekat utopljavanja objekata kolektivnog i individualnog stanovanja na području cijele općine - kazao je Ajnadžić. 

Najveći pojedinačni iznos od 6.000 KM je izdvojen za nužne popravke krova u ulicama: Gorica 24, Muhameda Hadžijahića 56, Višnjik 45 i u Hadži-Sulejmanova ulica na broju 28, dok je isti iznos izdvojen za sanaciju dijela betonske staze oko objekta u ulici Višnjik 44-46. Za postavljanje hidroizolacije u podrumskim prostorijama u zgradi na adresi Muhameda Hadžijahića 38 je izdvojeno 3.555 KM, dok će iznos od 4.000 KM biti izdvojen za sanaciju ruševnog balkona na zadnjem spratu objekta u Alipašinoj ulici 11. Za sanaciju oštećenog dimnjaka u Jukićevoj od broja 39-41 planiran je iznos od 573 KM, navodi se u saopćenju Općine Centar.