Uručivanju je prethodilo potpisivanje Ugovora o dodjeli tableta sa direktorima navedenih novosarajevskih škola.Vrijednost nabavljenih tableta je oko 28.000 KM.

U svom obraćanju, općinski načelnik je naglasio da je Općina Novo Sarajevo osigurali tablete za učenike koji zbog pandemije korona virusa nisu u mogućnosti da nesmetano prate online nastavu, a prema dostavljenim spiskovima Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo i iskazanim potrebama šest novosarajevskih osnovnih škola, navodi se u saopćenju Općine Novo Sarajevo.

- Iako nije u našoj nadležnosti, našli smo načina da pomognemo djeci i nabavili tablete koje će učenici moći dugo da koriste. Djeca su iste u mogućnosti koristiti tokom školovanja u novosarajevskim osnovnim školama - istakao je načelnik Koldžo.

Direktori škola zahvalili su općinskom načelniku Nedžadu Koldži i Općini Novo Sarajevo na dodijeljenim tabletima putem kojih će učenici sada moći redovno pratiti online nastavu.