- Vijeće je već ranije prepoznalo njihov rad i uskoro nam slijedi 16. decembar, Dan Općine i 46. godišnjica, kada ćemo ovom Udruženju zvanično uručiti zahvalnicu koju im je Općinsko vijeće dodijelilo za njihov dosadašnji rad, zalaganje i rezultate koje su postigli na polju razvijanja svijesti o pronatalitetnim mjerama i, kako oni kažu, porodičnim politikama - izjavio je predsjedavajući Selimbegović.

Dodao je da je Općinsko vijeće donijelo Odluku i posebnu stavku u budžetu za "četiri plus porodice", najviše na inicijativu kolege Dine Okerića.

- U saradnji sa Udruženjem "Porodice tri plus" nastojat ćemo da se taj prijedlog proširi, da pokušamo da se u budžetu Općine osiguraju dodatna sredstva i da obuhvatimo veći broj porodica, a svakako da pomognemo u ostvarivanju što boljeg ambijenta i da sihronizujemo naše politike sa politikama većih nivoa koji su također po ovim pitanjima poduzimali određene aktivnosti tako da vjerujem da će i ubuduće Općina Novi Grad, posebno Općinsko vijeće imati sluha da se u programima i u budžetu nađu uz porodice "tri plus" i ostale porodice - dodao je Selimbegović.

Mustafa Vlahovljak je istakao da je Općina Novi Grad Sarajevo jedna od lokalnih zajednica koja pokazuje veliki senzibilitet kada je u pitanju podrška višečlanim porodicama.

- Posebno raduje stav da će Općinsko vijeće nastaviti pronalaziti dodatne modele podrške porodicama, a posebno onima sa troje ili više djece. Smatramo da će ovom dinamikom Općina Novi Grad ubrzo postati lokalna zajednica sa najpozitivnijim primjerima kada su u pitanju podrške porodičnim politikama - rekao je Vlahovljak.

Dino Okerić je kazao da je Općinsko vijeće na raspolaganju u svakom momentu kada je riječ o Udruženju porodice "tri plus", kao i bilo kojem drugom udruženju kojem je opredjeljenje podrška povećanju nataliteta u našoj državi s obzirom na situaciju u kojoj se trenutno nalazi naša država.

- Koliko je alarmantna situacija govori podatak da je BiH prva država u svijetu po odlasku mladih ljudi, a druga u Evropi po negativnom natalitetu. Mislim da bolji motiv od toga ne treba kako bismo mogli dati maksimalnu podršku projektima koji će doprinjeti povećanju nataliteta - naglasio je Okerić.

Općina Novi Grad Sarajevo najmnogoljudnija je Općina u sarajevskom kantonu, ali i općina sa najvećim brojem učenika upisanih u prvi razred osnovnog obrazovanja već niz godina.

Sa ciljem podrške natalitetu i očuvanju porodice kao stubu razvoja društva, od 2015. godine ova lokalna zajednica provodi i mjeru podrške višečlanim porodicama, onima koje dobiju blizance, treće i svako naredno dijete. Za ovu namjenu iz općinskog budžeta izdvaja se po 500 maraka, simbolične podrške svakoj porodici koja dobije blizance, treće i više djece, navodi se u saopćenju Općine Novi Grad.